Deprem Risk Raporu Almak İçin Gerekli Evraklar

Aşağıda belirtilen belgelerle Formart Yapı Denetim Firması, Deprem Risk Raporu için başvurunuzu hemen alabilir.

o Başvuru Dilekçesi
o Tapu Fotokopisi (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz) İskanınız yok ise Daireye ait Hisseli Arsa Tapusu
o Nüfus Cüzdanı Fotokopisi – TC Kimlik No.lu

Başvurunuzla birlikte firmamıza Vekalet vermeniz durumunda, biz sizin adınıza Tapu Dairesi’ne ve ilgili Belediye’ye başvuru yaparak aşağıda bahsi geçen gerekli evrakları temin edebiliriz, siz bunlar için yorulmazsınız. Veya siz kendiniz başvuru yapıp Formart Yapı Denetim ’e aşağıdaki belgeleri en kısa sürede teslim edebilirsiniz.

o Tapudan alınmış Kat Maliklerini ve Arsa oranlarını belirten Bağımsız Bölüm Listesini gösterir kaşeli, imzalı, güncel Takyidat Belgesi
o Binanıza ait statik proje (Belediyeden), yok ise yine Belediye’den alınmış Binanın Statik projesi olmadığına dair yazı
o Belediyeden UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı
o Emlak Vergi Beyannamesi