Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birisinin içerisinde bulunan, topraklarımızın %92’si farklı oranlarda deprem tehlikesine sahip olan ülkemizde, uzun yıllardır yürürlükte olan imar ve afetler mevzuatındaki çeşitli hükümlere rağmen uygulamada etkili bir yapı denetiminin sağlanamadığı bir gerçektir.

Ülkemizdeki yerleşme ve yapılaşmalara 3194 sayılı İmar Kanunu ve afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili yönetmenlik hükümleri ile getirilen denetim faaliyetlerinin uygulamada hemen hemen hiç yürütülemediği kanunda öngörülen hükümlerin etkisiz ve yetersiz olduğu, yapılan incelemelerde proje denetimi aşamasında dahi projelerin % 90’nında tasarım, hesap ve çizim hatalarının olduğu, uygulamanın ise ehliyetsiz ustalara kaldığı ve yapıların hiç denetlenmediği görülmüştür.

 

Şantiyelerin % 90’ında yönetmelik ve standartlara aykırı beton döküldüğü ve beton mukavemet değerlerinin projesinde öngörülen değerden % 40 ortalama olarak daha az olduğu, çeliğin mukavemetinin ise kontrol edilmediği tespit edilmiştir. Bu araştırmalar ve yaşanan son depremler 3194 sayılı kanun ile yapıların etkili olarak denetlenmesinin mümkün olmadığını, bu Kanunda yapım işlerinde rol alan yapım müteahhidi, teknik uygulama sorumlusu (fenni mesul), yapı ustaları, inşaat projelerini ve uygulamalarını denetlemekle sorumlu olan belediyeler ile organize sanayi müdürlükleri ve valiliklerin özellikle de uygulamayı kontrol ve denetleyemedikleri bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

 

 

“Deprem öldürmez, vurdumduymazlık öldürür.”

Bu nedenle; ülkemizdeki yapı denetim sistemi ve yapım aşamasında görev alan müteahhit, proje müellifi ve denetim yapmakla görevli yapı denetim elamanları ile yerel yönetimlerin sorumluluklarını yeniden düzenlemek ve kağıt üzerinde denetlenmiş gibi görülen, ancak hemen hemen hiç denetlenmeyen bu yapıların sorumlularına verilecek cezalarla bu kişilerin üçüncü şahıslara verdikleri zararları tazmin edebilecek yeni bir yasal düzenleme getirmek zorunlu olmuştur. 4708 sayılı kanun 29.06.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Biz yapı denetim firmalarına düşen görev, yapı denetim ile ilgili 4708 sayılı kanun ve yönetmeliği uygularken, “kalitede rekabetçi denetimi” sağlamaktır.

Formart Yapı Denetim, sizlere inşaat sektörünün her alanında 40 yılı aşkın tecrübesi ve bakanlık onaylı sertifikaları ile profesyonel danışmanlık ve hizmet sunmaktadır.