Kentsel Dönüşüm Lisans Belge No. 13 Y 0753

6306 Sayılı Yasa kapsamında Lisanslı bir kuruluş olan FORMART, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün kendisine tanıdığı yetkiler doğrultusunda hizmet verir. Maliklere gerek Deprem Risk Raporu, gerek ise Güçlendirme Raporu hazırlar.

 

FORMART; Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Yasası ve Yapı Denetim Yasası’nı iyi bilen, doğru yorumlayan, hizmet verdiği kişileri mağduriyetten koruyan, kentsel dönüşüm, riskli alanlar ve riskli yapılar hususunda malikleri bireysel veya grup olarak bilinçlendiren ve teknik danışmanlık veren bir kuruluştur.

Formart, Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Müteahhit ve Malik arasında doğabilecek yanlışlıklara sebebiyet vermeden, Bakanlık, Malik, İdare ve FORMART ilişkisini en iyi şekilde yürütmektedir.

      • Risk Raporu nasıl alınır?

      • Kira Yardımı nasıl yapılır?

      • Konut Kredisi nasıl alınır?

Yüzlerce sorunuzun cevabını yasalar çerçevesinde çözüme ulaştırmak için FORMART sizlere memnuniyetle hizmet veriyor.