Kentsel Dönüşüm Adımları…

Riskli Binanızı Yıktırmadan Önce Bilmeniz Gerekenler…

1. Adım – İMAR DURUMUNUZU ÖĞRENİN!

Binanızı yenilemeyi düşünüyorsanız, Lisanslı bir Kuruluş olan FORMART YAPI DENETİM size memnuniyetle yol gösterecek, 

Risk raporu başvurusu yapmadan önce, binanın mevcut imar durumunu öğrenmek en önemli adımdır. Binanızın mevcut imar durumu nedir? Mevcut yapınıza göre yeni yapılacak projede kazancınız veya kaybınız ne olacaktır? Öncelikle bu soruların cevaplarını öğrenmeniz ve imar durumu yönünden bilgilenmeniz şarttır. Sizin parselde imar durumu sebebi ile yeni bina inşa etmek avantajlı olmayabilir. Belki yan parsellerle birleşme yoluna gidilecek veya binanın güçlendirilmesi sizin için daha iyi olacaktır.

Binanız riskli çıkar ve yıkımı söz konusu olursa, verilen 60 günlük süre sonunda binanızı yıkmak mecburiyetinde kalabilirsiniz. Nitekim bu yola bir kere girdiğinizde süreç başlar ve geri dönülemez bir yola girmiş olursunuz.

FORMART size bu konularda deneyimli kadrosu ile danışmanlık vermeye hazırdır. Bunu öğrenmek için hiç vakit kaybetmeden bizi arayabilirsiniz…

2. Adım – HAREKETE GEÇİN!

Birinci adımda size gerekli bilgilendirme yapılmış ve ortak menfaatleriniz belirlenmiş ise, bina için güçlendirme yaptırmak ya da binanızın yeniden inşası için harekete geçebilirsiniz. Riskli olduğunu düşündüğünüz binanızın sağlam olup olmadığını öğrenmek için, Deprem Risk Raporu hazırlatmanız ve bunun için lisanslı bir kuruluşa başvuruda bulunmanız gerekir. Geçerli Deprem Risk Raporunu, sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği lisanslı kuruluşlar vermektedir. Lisanslı firmalar dışında Riskli Yapı Raporu veren hiçbir rapor veya tespit geçerli değildir.

Bakanlıkça Lisanslı bir Kuruluş olan Formart Yapı Denetim ’e müracaat etmek için, binadaki kat maliklerinden sadece bir kişinin elindeki daire tapusu ile başvurması yeterli olacaktır. 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasasına göre başvuruda bina ortak kararı, 2/3 çoğunluk gerekli değildir. Ancak, müteahhit ile kat karşılığı anlaşma sağlamak için 2/3 çoğunluk gerekli olup, inşaatın başlaması için %100 imza atılmış olması gereklidir. Bu sebeple bina ortak kararını önceden almanız işleri hızlandıracaktır.

Bu süreçten sonra, Kentsel Dönüşüm Yasası’ndan faydalanmaya karar verdiyseniz, aşağıdaki Kentsel Dönüşüm Yol Haritasını inceleyebilirsiniz…

YOL HARİTANIZ…

Kentsel Dönüşüm Yol Haritanız;

1. Deprem Risk Analizi ve Raporu için, Lisanslı bir kuruluş olan FORMART YAPI DENETİM ’e başvuru yapılır.

2. Lisanslı kuruluş FORMART, Deprem Risk Raporunu hazırlar.
Riskli bina tespiti için binanızda yapılacak teknik çalışma ve incelemeler kısaca şöyle sıralanabilir…
• Binanızın yerinde, Ön Tespit Çalışması
• Binanızın Proje Çalışması (projesi yok ise, Rölöve çalışması)
• Binanızın Zemin Etüdü
• Laboratuvar Çalışmalarının Yapılması
• Bina Performans Analizi ve Depreme Dayanıklılık Testi

 

DEPREM RİSK RAPORU İÇİN BİNANIZDA YAPILACAK TEKNİK ÇALIŞMA DETAYLARI

Riskli binada yapılacak işlemler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır…
◦ Binanızın Projesine göre yerinde tespiti;
◦ Binanızın Mevcut Projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem rölövesinin hazırlanması;
◦ Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan karot ile beton örneği alınması;
◦ Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması;
◦ Röntgen ve pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin tespiti;
◦ Röntgen ile betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti;
◦ Binanızın oturduğu zeminin (kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüt raporunun hazırlanması;
◦ Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, dinamik hesaplarının yapılması ve Bina Performans Analizinin (Depreme Dayanıklılık Performansının) belirlenmesi
◦ Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili Yönetmelik ve Bakanlık Teslim Formatına göre bina Deprem Risk Raporunun hazırlanması.
◦ Binanız için Hazırlanmış Deprem Risk Raporunun bir nüshasının sizin adınıza üst yazı ile belediye’ye teslim edilmesi, diğer nüshasının dilekçe ile başvuruda bulunan kişi, kişiler, apartman yönetimi, kurum ya da kuruluşlara teslim edilmesi

3. Hazırlanan raporun sonunda, bina riskli yapı olarak değerlendirilmiş ise, hazırlanan rapor lisanslı kuruluş olan firmamız tarafından ilgili Belediye’ye verilir ve onayına sunulur.

4. İlgili belediye, Riskli Bina Raporu’nu inceleyip onayladıktan sonra, Rapor sonucu bağlı olduğunuz tapuya bildirilir ve tapuya şerh düşülür.

5. Bu karar tapu sahiplerine tebliğ edilir.

6. Risk raporunun kat maliklerine tebliğ edilmesini müteakip kat maliklerinin tümü toplantıya çağrılır. En az 2/3 çoğunlukla alınan karar, ortak karar protokolü olarak imzalanır. Müteahhit ile kat karşılığı anlaşma için bu karar alınmalıdır ve gereklidir. Çıkmış olan Risk Raporuna itiraz etmek isteyen hemen itirazda bulunmalıdır. (İtiraz komisyonu yapılan itirazı sonuçlandırıyor.)

7. Bina ortak karar protokolü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel dönüşüm Müdürlüğü’ne sunulup onaylatılır.

8. Depreme dayanıksız olan Riskli Binanın yıkımı için süreç başlar. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvuru sonrası, size verilen süre içinde bina yıkımını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kentsel Dönüşüm sürecine giren depreme dayanıksız bir bina risk raporunu çürük almış ise geri dönülemez bir yola girmiştir.

9. Kentsel dönüşüm kapsamında, KREDİ ya da KİRA YARDIMI için (ikisinden birine) başvuru yapılır. Bakanlığın mal sahipleri ve kiracılar için verdiği kira yardımı, taşınma, düşük faizli bina yapım kredisi ya da güçlendirme kredisi için başvuru yapmayı unutmayın. Başvurular ilgili Belediye’ye yapılmaktadır. Çoğu kiracı Kentsel Dönüşüm yasasından faydalanabileceğini dahi bilmemektedir.

10. Riskli binanızın yeniden inşaatı için Müteahhit firma ile anlaşma yapılır.

11. Kanun ve Yönetmelikler gereğince, depreme dayanıklı yeni binanızın inşaatı için tüm projeler hazırlanır, Belediye’ye ruhsat başvurusu yapılır. Arsa haline gelen gayrimenkul yeniden yapılması için mevcut imarına göre tekrar ruhsat alınarak inşa edilir.

RİSKLİ YAPI TESPİTİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Aşağıda belirtilen belgelerle Formart Yapı Denetim Firması, Deprem Risk Raporu için başvurunuzu hemen alabilir.

o Başvuru Dilekçesi
o Tapu Fotokopisi (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz) İskanınız yok ise Daireye ait Hisseli Arsa Tapusu
o Nüfus Cüzdanı Fotokopisi – TC Kimlik No.lu

Başvurunuzla birlikte firmamıza Vekalet vermeniz durumunda, biz sizin adınıza Tapu Dairesi’ne ve ilgili Belediye’ye başvuru yaparak aşağıda bahsi geçen gerekli evrakları temin edebiliriz, siz bunlar için yorulmazsınız. Veya siz kendiniz başvuru yapıp Formart Yapı Denetim ’e aşağıdaki belgeleri en kısa sürede teslim edebilirsiniz.

o Tapudan alınmış Kat Maliklerini ve Arsa oranlarını belirten Bağımsız Bölüm Listesini gösterir kaşeli, imzalı, güncel Takyidat Belgesi
o Binanıza ait statik proje (Belediyeden), yok ise yine Belediye’den alınmış Binanın Statik projesi olmadığına dair yazı
o Belediyeden UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı
o Emlak Vergi Beyannamesi

Kentsel dönüşüm kapsamında; Mülk sahiplerinin Kentsel Dönüşüm Kira Yardımından yararlanma hakları vardır.

Bu yardımdan yararlanabilmeniz için Mevcut binanıza Bakanlık Yetkili Kuruluşu FORMART YAPI DENETİM’ den Deprem Risk Raporu almanız yeterlidir. 

FORMART YAPI DENETİM, Bakanlık’tan sizin adınıza hazırlanan raporun onayını alır. Rapor onayı ile binanızdaki tüm mülk sahipleri geri ödemesiz Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı alabilirler 

1 yıl riskli binada kiracı olduklarını belgeleyen Kiracıların ise geri ödemesiz taşınma parası ile (başka bir yerden ev satın aldıklarında) kentsel dönüşüm kredisi kullanma hakları vardır.