Bina güçlendirme, olası bir deprem sırasında bina taşıyıcılarının kırılma ya da kopma yaşamadan önce siz ve sevdiklerinizi korumak, sonrasında da sahibi olduğunuz binanın zarara uğramasını engellemek için taşıyıcıların bazı metotlar ile daha güçlü hale getirilme işlemidir.

Depreme karşı güvenli olmayan, deprem riskli veya geçmiş depremlerde veya çevresel etkiler nedeni ile hasar görmüş yapıların can ve mal güvenliği için bina güçlendirme uygulamasının yapılması önemlidir. Yapı güçlendirme uygulamalarının en önemli avantajı mevcut binaların yıkılmadan binaya uygun güçlendirme teknikleri ile güçlendirme inşaatının yapılarak binanın depreme karşı güvenli hale getirilmesidir. İmar durumu nedeni ile yeni yapılacak binada kat kaybı olması halinde de mevcut binanın kat kaybı olmadan depreme karşı güçlendirilmesi diğer önemli bir avantajdır.

Yapı güçlendirme uygulamaları inşaat süresi ve maliyet açısından da büyük bir katkı sağlamaktadır. Binanın yıkılarak yeniden inşası yerine binanın depreme güvenli hale getirmek için güçlendirme yapılması yıkılıp yeniden inşa edilmesine göre daha az maliyet gerektirmektedir.

Yapı güçlendirme fiyatı binanın deprem riski ve bina taşıyıcı sistem durumuna göre belirlenen bina güçlendirme yöntemlerine ve bina güçlendirme malzemelerine göre değişmektedir.