Yapınızın sağlam olup olmadığına dair, herhangi bir şüpheniz var ise, Deprem Risk Raporu almak için Bakanlık tarafından lisanslandırılmış olan Kuruluşumuz Formart Yapı Denetim ’e başvuruda bulunabilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Kanunu’ndan yararlanmak istiyorsanız, binanız için Deprem Risk Raporu hazırlatmanız yeterlidir.

Deprem Risk Raporu almak için binanın tapu sahiplerinden 1 kişinin başvurusu kanunen yeterlidir; bina ortak kararına gerek yoktur.

Bakanlıkça Lisanslandırılmış Kuruluş olmayan şirketlerce hazırlanmış Deprem Risk Raporunun hiçbir geçerliliği yoktur.

DEPREM RİSK RAPORU İÇİN BİNANIZDA YAPILACAK TEKNİK ÇALIŞMALAR

◦ Binanızın Projesine göre yerinde tespiti;
◦ Binanızın Mevcut Projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem rölövesinin hazırlanması;
◦ Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan karot ile beton örneği alınması;
◦ Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması;
◦ Röntgen ve pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin tespiti;
◦ Röntgen ile betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti;

◦ Binanızın oturduğu zeminin (kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüt raporunun hazırlanması;
◦ Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, dinamik hesaplarının yapılması ve Bina Performans Analizinin (Depreme Dayanıklılık Performansının) belirlenmesi
◦ Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili Yönetmelik ve Bakanlık Teslim Formatına göre bina Deprem Risk Raporunun hazırlanması.
◦ Binanız için Hazırlanmış Deprem Risk Raporunun bir nüshasının sizin adınıza üst yazı ile Bakanlığa teslim edilmesi, diğer nüshasının dilekçe ile başvuruda bulunan kişi, kişiler, apartman yönetimi, kurum ya da kuruluşlara teslim edilmesi

Bilginiz için, Deprem Risk Raporu anlamına gelen sektörde ve halk arasında bahsi geçen diğer tanımlar şöyle sıralanabilir…
Deprem Risk Analizi, Riskli Bina Raporu, Riskli Yapı Raporu, Riskli Yapı Tespiti, Riskli Yapı Tespit Raporu, Çürük Apartman Tespiti, Çürük Apartman Raporu